Hoppa till innehållet

Varukorg

Din varukorg är tom

Dataskydd

Saarni GB Oy välkomnar alla kunder. I affärsrelationen följs tillämplig finsk och EU-lagstiftning vad gäller konsumenthandel, marknadsföring och reklam. I försäljningsavtalet mellan företagskunder och Saarni GB Oy iakttas i första hand dessa villkor och i övrigt den finska handelslagen.

Kunden är skyldig att vid beställning lämna ut sin fullständiga kontaktinformation, vilken innehåller åtminstone namn, adress och telefonnummer till konsumentkunden samt eventuellt en e-postadress. De uppgifter som krävs från företagskunder är kontaktpersonens namn, telefonnummer och e-post samt personnummer, postadress, telefonnummer eller nummer och vid behov faktureringsadress.

Personregisterutdrag

Registreringsutlåtande enligt 10 § personuppgiftslagen (523/1999)

Sammanställningsdatum:
21.3.2018

Registrator:
Saarni GB Oy
Kauppiaskatu 4
20100 Åbo

Kontaktperson i ärenden som rör registret:

Saarni GB Oy
Tuomo Saarni
Kauppiaskatu 4
tuomo (at) saarnigb.fi

Registrets namn:
SaarniGB.fi webbtjänst registerutdrag

Syftet med personuppgiftsbehandlingen:

Saarni – Gentlemen's Boutique samlar in besöksinformation i sin onlinetjänst för att förse besökaren med relevant innehåll och för att påskynda visningen av information. Utifrån besöksdata utvecklas driften av onlinetjänsten, marknadsundersökningar görs också samt Saarni GB Oy:s annonsering och marknadsföring.

Datainnehåll i registret:

Registret innehåller följande personuppgifter:

Personens för- och efternamn, födelseår, e-postadress, postadress, faktureringsadress samt eventuellt användarnamn och lösenord.

Registret innehåller följande personaliseringsinformation:

Användarens köphistorik.

Vanliga datakällor:

Registret innehåller information som användaren själv lämnat eller åtgärder som användaren vidtagit i onlinetjänsten som automatiskt sparas med cookies.

Saarni GB Oy samlar in information via webbplatsen med hjälp av olika formulär, t.ex. med nyhetsbrevprenumerationer, undersökningar eller tävlingar.

Regelbunden överlämnande av data och överföring av data utanför EU eller EES:

Information överförs inte från den registeransvarige till externa företag i marknadsföringssyfte. Servrarna och andra tekniska hjälpmedel som används vid databehandling kan ägas och förvaltas av en extern tjänsteleverantör som används av den registeransvarige. Beroende på tjänsteleverantör finns uppgifterna i Finland eller utanför Finlands gränser i datalager hos ägarna av de tjänster som används av Saarni GB Oy. De kan också vara utanför EU eller EES.

Användning av cookies

På vår webbplats använder vi den så kallade cookie-funktion, dvs cookies. En cookie är en liten textfil som kan skickas till användarens dator och lagras där, vilket gör det möjligt för webbplatsadministratören att identifiera besökare som besöker webbplatsen ofta, för att underlätta inloggningen för besökare på webbplatsen och för att möjliggöra sammanställning av sammansatta information om besökarna. Med hjälp av denna feedback kan vi ständigt förbättra innehållet på våra sidor. Cookies skadar inte användarnas datorer eller filer. Vi använder dem på ett sådant sätt att vi kan erbjuda våra kunder information och tjänster enligt var och ens individuella behov. Om användaren som besöker vår webbplats inte vill att vi ska ta emot ovannämnda information med hjälp av cookies, möjliggör de flesta webbläsarprogram att användningen av cookies kan stängas av. Det är dock bra att ta hänsyn till att cookies kan vara nödvändiga för att vissa av de sidor vi underhåller och de tjänster vi erbjuder ska fungera korrekt.

Vi använder Google Analytics-systemet för besöksanalys. Google Analytics använder cookies för att hjälpa webbtjänsten att analysera hur användare använder webbtjänsten. Cookien lagrar information om hur du använder onlinetjänsten (inklusive IP-adress). Informationen i cookien skickas till Googles servrar och lagras där, det vill säga informationen kan finnas utanför EU-området. Google använder denna information för att utvärdera hur du använder webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag eller till tredje part som behandlar informationen för Googles räkning. Google kopplar inte din IP-adress till någon annan data som hanteras av Google. Genom att använda webbplatsen samtycker du till att Google behandlar information om dig på det sätt som beskrivs ovan och för de syften som beskrivs ovan.

Denna webbplats använder MailChimp, Facebook, Instagram, Google Search Console, Google Adwords-system. Systemen används med hjälp av cookies för att samla in information om hur användare använder vår sida. Vi använder informationen som samlas in med dessa cookies för att sammanställa rapporter, för att förbättra webbplatsen och för att stödja vår marknadsföring. Informationen som samlas in av systemen kan inte tilldelas en enskild användare.

Registerskyddsprinciper:

Det finns inget manuellt material. Registeruppgifterna samlas in i marknadsföringssystemet där begränsade och namngivna anställda på Saarni GB Oy har personliga ID. Användning kräver inloggning i informationssystemet, starka lösenord används.

Rätt till inspektion

Enligt 28 § personuppgiftslagen har var och en rätt att få reda på vilka uppgifter om dem som har lagrats i registret eller att få reda på om de finns i registret. Personen ska lämna in en begäran om besiktningsrätt till Saarni GB Oy skriftligen genom att ange både namn och e-postadress. Berörd person ska göra en kontrollbegäran antingen per e-post eller med personligt undertecknat brev. Saarni GB Oy tar inte emot förfrågningar om dataverifiering per telefon eller på sitt kontor, men kräver alltid en skriftlig begäran om dataverifiering.

Rättelse av personuppgifter och vägransrätt

Den registrerade har enligt 29 § personuppgiftslagen rätt att kräva att dennes uppgifter rättas, raderas eller kompletteras.

I enlighet med 30 § i personuppgiftslagen har varje registrerad person rätt att förbjuda Saarni GB Oy att behandla uppgifter om honom/henne i marknadsföringssyfte. Saarni GB Oy kommer då att lägga in ett marknadsföringsförbud mot personen i sitt register för att kunna följa rätten till förbud.

.